Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Phòng Y tế

STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Nguyễn Thị Hòa Trưởng Phòng Phòng Y tế 0944.068.553
2 Đinh Thị Thúy Ngân Chuyên viên Phòng Y tế 0916.730.838
3 Nguyễn Thị Nghĩa Chuyên viên Phòng Y tế 0915.330.727