Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Phụ nữ Thanh Bình Thịnh chung tay xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Đăng ngày 28-04-2021 10:22
114 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã Thanh Bình Thịnh đặt mục tiêu đẩy mạnh 2 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động với 3 nhiệm vụ, 8 chỉ tiêu cụ thể, trong đó tập trung mũi đột phá vận động phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, khai thác phát huy thế mạnh địa phương, xây dựng mô hình kinh tế gắn với sản phẩm OCOP, tham gia xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH