Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
QH, KH sử dụng, giá và thu hồi đất

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất

16-11-2019
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xây dựng giá tính giá đền bù, GPMB tại xã Đức Long, Tùng Ảnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất

30-09-2019
Về việc phê duyệt giá cụ thể tính giá bồi thường, GPMB xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 tại các xã Đức Thịnh, Yên Hồ, Đức Vĩnh

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt giá đất

27-09-2019
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xây dựng giá khởi điểm đấu giá QSD đất tại xã Đức Hòa, Đức Đồng, Đức Lạc, Đức Lập, Thị trấn Đức Thọ, Đức Thịnh, Đức An, Đức Long
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH