Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Quán triệt chỉ thị 28 của Ban bí thư và nghị quyết 32 của Chính Phủ.

Đăng ngày 07-06-2019 09:41
227 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 6/6,Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 28 của Ban Bí thư; Nghị quyết 32 của Chính Phủ và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH