Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Văn bản Pháp Luật Mới

Quy định mới về cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ

Đăng ngày 07-06-2019 11:02
36 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 1/2/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó, sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH