Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 04394/QĐ-UBND 26/07/2019 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ tiến điện cho hộ nghèo quý II/2019
2 3351/QĐ-UBND 08/07/2019 QĐ v/v chuyển nhiệm vụ về công tác Dan số - KHHGĐ
3 1015/QĐ-UBND 28/06/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019 (đợt 1)
4 2806/QĐ-UBND 04/06/2019 QĐ v/v thành lập đoàn nghiệm thu, đánh giá kết quả xây dựng chỉnh trang vườn mẫu theo Nghị quyết 123
5 652/QĐ-UBND 04/06/2019 QĐ v/v kiện toàn BCĐ thực hiện BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn huyện Đức Thọ
6 2634/QĐ-UBND 24/05/2019 QĐ v/v thành lập tổ bảo vệ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 209 - 2020
7 2635/QĐ-UBND 24/05/2019 QĐ v/v thành lập Tổ bảo vệ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
8 2633/QĐ-UBND 23/05/2019 QĐ v/v thành lập BCĐ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
9 2573/QĐ-UBND 23/05/2019 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 (đợt 1) cho các xã, HTX nông nghiệp
10 2617/QĐ-UBND 22/05/2019 QĐ v/v thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình đường dây và trạm biến áp 110KV Hồng Lĩnh
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH