Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2788/QĐ-UBND 21/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn sự nghiệp NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
2 2778/QĐ-UBND 21/05/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
3 2742/QĐ-UBND 18/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách các hộ xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu (Đợt II) năm 2020
4 02738/QĐ-UBND 15/05/2020 QĐ phê duyệt kết quả tuyển viên chức làm nhiệm vụ nhân viên y tế học đường
5 2724/QĐ-UBND 11/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện
6 2710/QĐ-UBND 07/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
7 2686/QĐ-UBND 05/05/2020 QĐ v/v thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch hội CTĐ huyện
8 2643/QĐ-UBND 29/04/2020 QĐ v/v nghỉ hưu trước tuổi ông Phạm Đình Nghĩa
9 2570/QĐ-UBND 24/04/2020 QĐ v/v thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
10 2569/QĐ-UBND 23/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Hoàn trả khuôn viên, cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã trưng dụng để phòng, chống dịch Covid-19
11 2568/QĐ-UBND 23/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn trả khuôn viên, cơ sở hạ tầng cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đã trưng dụng để chống dịch Covid-19
12 2552/QĐ-UBND 23/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2020 trên địa bàn huyện
13 2564/QĐ-UBND 22/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ
14 2553/QĐ-UBND 21/04/2020 QĐ v/v thanh lập Đoàn kiểm tra, dự ước năng suất cây trồng vụ Xuân năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ
15 2525/QĐ-UBND 20/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn Tổ chức tiêm phòng, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2020
16 2507/QĐ-UBND 20/04/2020 QĐ v/v kiện toàn BCĐ ATTP năm 2020
17 2221/QĐ-UBND 20/04/2020 QĐ phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2020
18 2505/QĐ-UBND 20/04/2020 QĐ v/v kiểm tra liên ngành tháng hành động vì ATTP năm 2020
19 2455/QĐ-UBND 13/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai, bảo vệ trọng điểm tuyến đê La Giang và các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn huyện năm 2020
20 2434/QĐ-UBND 13/04/2020 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 (đợt 1) cho các xã, HTX NN
21 420/QĐ-UBND 07/04/2020 QĐ v/v thành lập BCH và các cụm phòng, chống thiên tai và TKCN huyện năm 2020
22 2278/QĐ-UBND 07/04/2020 QĐ v/v phê duyệt danh mục công trình, biện pháp tưới tiêu, cấp nước các công trình thủy lợi và kế hoạch diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020
23 2332/QĐ-UBND 06/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg, Ngày 31/3/2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 tại 04 giáo xứ Thọ Ninh, Nghĩa Yên, Đông Cường, Kẻ Tùng và các giáo họ trên địa bàn huyện Đức Thọ
24 2279/QĐ-UBND 01/04/2020 QĐ v/v thành lập Tổ công tác xử lý đối tượng vi phạm việc thực hiện các giải pháp phòng, chống Covid-19
25 2218/QĐ-UBND 31/03/2020 QĐ v/v thôi việc ngay theo NĐ 108 ông Nguyễn Trọng Thành, xã An Dũng
26 923/QĐ-UBND 19/03/2020 QĐ v/v kiện toàn hội đồng tư vấn thuế xã Liên Minh
27 921/QĐ-UBND 19/03/2020 QĐ v/v kiện toàn hội đồng tư vấn thuế xã Yên Hồ
28 920/QĐ-UBND 19/03/2020 QĐ v/v kiện toàn hội đồng tư vấn thuế xã Thanh Bình Thịnh
29 922/QĐ-UBND 19/03/2020 QĐ v/v kiện toàn hội đồng tư vấn thuế xã Tân Hương
30 6171/QĐ-UBND 18/03/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ hạt giống lúa, ngô sản xuất vụ Xuân 2020 do thiệt hại mưa lũ trong vụ Hè thu năm 2019
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH