Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4481/QĐ-UBND 06/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Tiếp nhận, bố trí công chức bà Lê Thị Thu Uyên
2 4237/QĐ-UBND 31/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án tổng thể Đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn huyện Đức Thọ
3 4101/QĐ-UBND 14/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Tổ bảo vệ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (Đức Thọ)
4 4099/QĐ-UBND 14/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021
5 3896/QĐ-UBND 06/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện
6 3726/QĐ-UBND 30/06/2020 QĐ v/v cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN
7 2886/QĐ-UBND 28/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ
8 3154/QĐ-UBND 17/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc tuyển dụng viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với lao động hợp đồng theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
9 3108/QĐ-UBND 16/06/2020 Qđ v/v phê duyệt danh sách các hộ đạt chuẩn xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu và mô hình SX nấm 6 tháng đầu năm 2020
10 2990/QĐ-UBND 11/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Hồ nhiệm kỳ 2016 - 2021
11 2965/QĐ-UBND 11/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức Y tế, Giáo dục năm 2020 đối với Lao động hợp đồng theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của Ủy ban nhân tỉnh
12 3062/QĐ-UBND 09/06/2020 1261/BC-UBND
13 2968/QĐ-UBND 09/06/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ môi trường năm 202
14 2969/QĐ-UBND 05/06/2020 QĐ v/v cử cán bộ, công chức đi dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho CBCC làm công tác tôn giáo năm 2020
15 3/QĐ-UBND 03/06/2020 QĐ giám sát thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
16 02/HĐND 29/05/2020 QĐ thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện
17 2788/QĐ-UBND 21/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ vốn sự nghiệp NSTW hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
18 2778/QĐ-UBND 21/05/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v giao chỉ tiêu thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2020
19 2742/QĐ-UBND 18/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách các hộ xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu (Đợt II) năm 2020
20 02738/QĐ-UBND 15/05/2020 QĐ phê duyệt kết quả tuyển viên chức làm nhiệm vụ nhân viên y tế học đường
21 2724/QĐ-UBND 11/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện
22 2710/QĐ-UBND 07/05/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
23 2686/QĐ-UBND 05/05/2020 QĐ v/v thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch hội CTĐ huyện
24 2643/QĐ-UBND 29/04/2020 QĐ v/v nghỉ hưu trước tuổi ông Phạm Đình Nghĩa
25 2570/QĐ-UBND 24/04/2020 QĐ v/v thành lập Hội đồng, Tổ giúp việc đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
26 2569/QĐ-UBND 23/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Hoàn trả khuôn viên, cơ sở hạ tầng cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đã trưng dụng để phòng, chống dịch Covid-19
27 2568/QĐ-UBND 23/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn trả khuôn viên, cơ sở hạ tầng cho Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai đã trưng dụng để chống dịch Covid-19
28 2552/QĐ-UBND 23/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2020 trên địa bàn huyện
29 2564/QĐ-UBND 22/04/2020 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ
30 2553/QĐ-UBND 21/04/2020 QĐ v/v thanh lập Đoàn kiểm tra, dự ước năng suất cây trồng vụ Xuân năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH