Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Quyết địnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 195/QĐ-UBND 01/12/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
2 8231/QĐ-UBND 26/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện nhằm khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng
3 7450/QĐ-UBND 14/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021
4 7354/QĐ-UBND 14/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 Theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (đợt III)
5 7256/QĐ-UBND 14/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự huyện năm 2021
6 7347/QĐ-UBND 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2019-2020
7 7046/QĐ-UBND 09/12/2020 QĐ v/v phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
8 2758/QĐ-UBND 09/12/2020 QĐ v/v chấp thuận phương án sản xuất kinh doanh và phê duyệt các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCCOP
9 7302/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Yên Hồ năm 2020
10 7301/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Trường Sơn năm 2020
11 7300/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Thanh Bình Thịnh năm 2020
12 7299/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Tùng Châu năm 2020
13 7298/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Tùng Ảnh năm 2020
14 7297/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Tân Hương năm 2020
15 7296/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Tân Dân năm 2020
16 7295/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Quang Vĩnh năm 2020
17 7293/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Lâm Trung Thủy năm 2020
18 7292/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Hòa Lạc năm 2020
19 7291/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Đức Lạng năm 2020
20 7289/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Bùi La Nhân năm 2020
21 7262/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên theo định kỳ và đột xuất việc kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hoá vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn huyện năm 2021
22 7287/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa” thuộc Thị trấn Đức Thọ năm 2020
23 7294/QĐ-UBND 08/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Liên Minh năm 2020
24 7288/QĐ-UBND 07/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã An Dũng năm 2020
25 7155/QĐ-UBND 07/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 Của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
26 2757/QĐ-UBND 07/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ chính sách lĩnh vực mỗi xã một sản phẩm theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh
27 7290/QĐ-UBND 07/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Công nhận Danh hiệu “Thôn văn hóa” thuộc xã Đức Đồng năm 2020
28 7346/QĐ-UBND 04/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc hỗ trợ kinh phí mua hạt giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông 2020.
29 7325/QĐ-UBND 04/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Thành lập Tổ thẩm định, phê duyệt chế độ đối với Công an xã nghỉ việc
30 7316/QĐ-UBND 02/12/2020 QĐ v/v phê duyệt danh sách hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện hưởng chính sách theo QĐ 5360/QĐ-UBND
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH