Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Cải cách hành chính

Sẽ trả lương công chức, viên chức theo vị trí việc làm từ 2020

Đăng ngày 12-02-2019 13:57
1073 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Nội vụ đang đề xuất thay đổi các quy định hiện hành về xác định vị trí việc làm, tuyển dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới nền công vụ.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH