Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Văn bản Pháp Luật Mới

Tài liệu tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin

Đăng ngày 12-11-2018 13:54
320 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH