Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Tăng cường thanh tra kịp thời phát hiện sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ

Đăng ngày 06-06-2019 14:10
449 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH