Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Chính trị - Kinh tế

Thanh Bình Thịnh: Gần 800 cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Đăng ngày 19-05-2020 14:30
305 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 19/05/2020, Ban thường vụ Đảng uỷ xã Thanh Bình Thịnh tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho gần 800 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH