Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Chính trị - Kinh tế

Thị trấn Đức Thọ: Nhựa hóa đường giao thông nội thị

Đăng ngày 22-04-2021 07:58
138 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để tăng tốc hoàn thiện các tiêu chí đô thị văn minh, thời gian này, Thị trấn Đức Thọ đang tập trung nhựa hóa đường giao thông nội thị. Làm cho những tuyến đường trở nên sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, và đáp ứng yêu cầu văn minh đô thị.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH