Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Thông báo

Thông báo chữ ký của đ/c Trưởng và Phó Trưởng Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Đức Thọ

Đăng ngày 14-12-2018 10:41
35 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đ/c Trưởng và Phó Trưởng Cơ quan Uỷ ban kiểm tra - Thanh tra huyện Đức Thọ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH