Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Thông tin tuyên truyền - PBGDPL
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số

12-10-2018
Ngày 27/9/2018 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

12-10-2018
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của các Bộ.
Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH

11-10-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP ban hành Cương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Sửa quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

10-10-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 141/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Nghị định số 123/2018/NĐ-CP: Sửa đổi điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định số 123/2018/NĐ-CP: Sửa đổi điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

09-10-2018
Ngày 17 tháng 09 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.
Nghị định số 125/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bô sung quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 125/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bô sung quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

09-10-2018
Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu...
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban đã hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban đã hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

09-10-2018
Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Chính phủ ban đã hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10

03-10-2018
Quy định người bán thức ăn chín không đeo găng bị phạt tiền, nông dân được vay đến 200 triệu không cần thế chấp... có hiệu lực từ tháng này.
Sửa một số quy định về tiền lương

Sửa một số quy định về tiền lương

17-09-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

05-09-2018
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH