Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành CCHC

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019

Đăng ngày 09-01-2019 09:44
74 Lượt xem
Xem cỡ chữ

VB số 48/UBND -VHTT ngày 08/01/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH