Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Tiềm năng cơ hội đầu tư

Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

10-11-2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1735/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng.

Quyết định về việc bãi bỏ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo quyết định 2223 của UBND huyện

16-01-2017
Quyết định về việc bãi bỏ chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo quyết định 2223 của UBND huyện

Quyết định Số 2338/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Thọ ngày 11 tháng 4 năm 2016

16-04-2016
Quyết định Số 2338/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Thọ ngày 11 tháng 4 năm 2016
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH