Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tiêu chuẩn Ban Chấp hành Trung ương khóa 13

Đăng ngày 15-05-2020 18:53
178 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tập thể BCH Trung ương phải quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới...

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH