Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Tiểu sử tóm tắt 07 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1

Đăng ngày 15-05-2021 14:43
3453 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiểu sự tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 , đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã Đức lạng, Đức Đồng, Tân Hương . Được bầu 4 đại biểu

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH