Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Tinh giản biên chế chưa quyết liệt; vẫn còn phiền hà, sách nhiễu

Đăng ngày 24-10-2019 09:23
799 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn có những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu; thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa quyết liệt,…

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH