Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Tờ trìnhSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3189/UBND-TC 10/12/2020 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị khen thưởng năm 2020
2 3047/TTr-UBND 30/11/2020 V/v đề nghị tài trợ xây dựng bể bơi cho học sinh để phòng tránh đuối nước
3 3036/TTr-UBND 30/11/2020 TỜ TRÌNH Về việc dự kiến danh mục đầu tư công năm 2021 và kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 huyện Đức Thọ
4 1768/UBND-LĐ 30/07/2020 V/v thực hiện chế độ điều dưỡng tập trung đối với NCC
5 1124/UBND-NN 21/05/2020 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống tiêu úng các xã Đức An - Đức Dũng - Đức Lâm - Đức Lập - Đức Long- Đức Yên- Bùi Xá và Hệ thống tiêu úng các xã Đức Lạng- Đức Đồng- Đức Lạc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
6 1118/TTr-UBND 21/05/2020 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng Quốc Lộ 281 đoạn qua xã Đức Đồng - Đức Lạng - Tân Hương, huyện Đức Thọ (đoạn từ Km 51+500 đến Km 59+400)
7 1119/TTr-UBND 21/05/2020 TỜ TRÌNH Về việc xin chủ trương lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống tiêu úng các xã Đức An - Đức Dũng - Đức Lâm - Đức Lập - Đức Long- Đức Yên- Bùi Xá và Hệ thống tiêu úng các xã Đức Lạng- Đức Đồng- Đức Lạc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
8 991/TTr-UBND 11/05/2020 TỜ TRÌNH Về việc khen thưởng Tổng kết 10 năm thực hiện Cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020
9 2488 10/10/2018 Tờ trình v/v Tổ chức thẩm định đánh giá công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm học 2018 - 2019
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH