Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Giáo dục - Y tế

Trường Sơn: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị 

Đăng ngày 09-07-2020 14:37
519 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định 281/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ðẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, thời gian qua, xã Trường Sơn đã triển khai có hiệu quả các mô hình, đồng thời tích cực đánh giá xếp loại, công nhận danh hiệu gia đình, cộng đồng, dòng họ, đơn vị học tập, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân hưởng ứng thực hiện, góp phần tạo môi trường học tập rộng khắp trên địa bàn xã.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH