Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Hiệu quả của Loa Truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền phòng chống dịch covid-19

Đăng ngày 28-03-2020 12:23
388 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong thời gian quan, hệ thống truyền thanh cơ sở ở huyện Đức Thọ đã phát huy rất hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH