Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Công văn

V/v đôn đốc triển khai thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo phương án đã được duyệt (lần 3)

Đăng ngày 07-06-2021 00:00
11 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH