Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Công văn

V/v lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh

Đăng ngày 17-03-2021 00:00
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH