Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hành CCHC

Kế hoạch kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước, Thi đua khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ năm 2019

20-03-2019
Kế hoạch kiểm tra thực hiện cải cách hành chính nhà nước, Thi đua khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019

09-01-2019
VB số 48/UBND -VHTT ngày 08/01/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện về việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH