Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1095/HD-UBND 10/05/2019 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết 129
2 2522/QĐ-UBND 10/05/2019 QĐ v/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát đôn đốc thu ngân sách nhà nước
3 2485/QĐ-UBND 09/05/2019 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ
4 2460/QĐ-UBND 08/05/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách các hộ xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu đợt 2 năm 2019
5 2410/QĐ-UBND 04/05/2019 QĐ v/v kiện toàn hội đồng NVQS huyện Đức Thọ năm 2019
6 2339/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v Bổ nhiệm chức danh Phó chánh thanh tra huyện (Bà Trần Thị Hương)
7 2338/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (ông Phan Quốc Cường)
8 2337/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó thanh tra huyện (ông Nguyễn Minh Quyến)
9 2336/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (ông Phan Thanh Phương)
10 2335/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (Ông Nguyễn Tiến Phương)
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH