Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3868/QĐ-UBND 19/08/2019 QĐ v/v khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện MTQG xây dựng NTM
2 3467/QĐ-UBND 19/08/2019 QĐ sáp nhập các hội xã Yên Hồ
3 3670/QĐ-UBND 13/08/2019 QĐ v/v kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý việc khai thác, kinh doanh cát trái phép
4 3473/QĐ-UBND 08/08/2019 QĐ v/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn
5 3486/QĐ-UBND 08/08/2019 Quyết định v/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển Nông nghiệp theo Quyết định 5360/QĐ-UBND
6 3617/QĐ-UBND 06/08/2019 QĐ v/v sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
7 3631/QĐ-UBND 02/08/2019 QĐ v/v Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
8 3584/QĐ-UBND 31/07/2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định, đánh gia sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
9 3577/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ v/v phê duyệt DS các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019 (đơt 2)
10 3561/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ v/v kiện toàn các chốt kiểm dịch động vật
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH