Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 01/VBK 13/05/2020 Quyết định lịch kiểm tra CCHC đợt I.2020
2 22/QĐ-UBND 01/03/2020 QĐ v/v điều động viên chức y tế xã bà Trần Thị Thanh Nhàn
3 13/HĐND 13/01/2020 Nghị quyết v/v bổ sung dự toán thu chi năm 2019
4 1/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, PCT HĐND xã Lâm Trung Thủy
5 2/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐNd xã Tân Dân
6 3/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐND xã Bùi La Nhân
7 4/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã An Dũng
8 5/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, PCT HĐND xã Thanh Bình Thịnh
9 06/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phê chuân kết quả bầu cử Chủ tịch, PCT HĐND xã Hòa Lạc
10 12/HĐND 08/01/2020 Nghị quyết phân bổ dự toán thu - chi 2020
11 36/QĐ-UBND 08/01/2020 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội không thuộc hộ nghèo Quý IV năm 2019
12 41/QĐ-UBND 08/01/2020 QĐ v/v phân bổ, cấp kinh phí chức thọ, mừng thọ cho người cao tuổi và kinh phí cho các đổi tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
13 40/QĐ-UBND 07/01/2020 QĐ v/v thành lập đoàn liên ngành kiểm tra QLGM, KD, vận chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn
14 1090/VBK 03/01/2020 QĐ Thành lập Đảng bộ Tân Dân
15 1093/VBK 03/01/2020 QĐ v/v sáp nhập Đảng bộ Đức Yên vào Đảng bộ Thị Trấn
16 52/VBK 18/11/2019 Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2019
17 3868/QĐ-UBND 19/08/2019 QĐ v/v khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua thực hiện MTQG xây dựng NTM
18 3467/QĐ-UBND 19/08/2019 QĐ sáp nhập các hội xã Yên Hồ
19 3670/QĐ-UBND 13/08/2019 QĐ v/v kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý việc khai thác, kinh doanh cát trái phép
20 3473/QĐ-UBND 08/08/2019 QĐ v/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn
21 3486/QĐ-UBND 08/08/2019 Quyết định v/v phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển Nông nghiệp theo Quyết định 5360/QĐ-UBND
22 3617/QĐ-UBND 06/08/2019 QĐ v/v sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
23 3631/QĐ-UBND 02/08/2019 QĐ v/v Giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
24 3584/QĐ-UBND 31/07/2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định, đánh gia sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019
25 3577/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ v/v phê duyệt DS các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2019 (đơt 2)
26 3561/QĐ-UBND 29/07/2019 QĐ v/v kiện toàn các chốt kiểm dịch động vật
27 04394/QĐ-UBND 26/07/2019 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ tiến điện cho hộ nghèo quý II/2019
28 02/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019
29 05/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020
30 07/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH