Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 04394/QĐ-UBND 26/07/2019 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ tiến điện cho hộ nghèo quý II/2019
2 02/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2019
3 05/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết về nội dung giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020
4 07/NQ-HĐND 19/07/2019 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021
5 3469/QĐ-UBND 19/07/2019 QĐ sáp nhập các hội xã Tân Hương
6 QĐ v/v sáp sạp các hội xã Liên Minh 19/07/2019 QĐ v/v sáp các hội xã Liên Minh
7 3471/QĐ-UBND 19/07/2019 QĐ v/v sáp nhập các hội xã Đức Lạng
8 3319/QĐ-UBND 09/07/2019 QĐ v/v cử triệu tập viên để hợp nhất Hội Người mù, hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi...
9 3315/QĐ-UBND 09/07/2019 QĐ v/v thành lập Tổ công tác xây dựng phương án hợp nhất các hội đặc thù
10 3351/QĐ-UBND 08/07/2019 QĐ v/v chuyển nhiệm vụ về công tác Dan số - KHHGĐ
  1 2 3 4 5
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH