Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2337/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó thanh tra huyện (ông Nguyễn Minh Quyến)
2 2336/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (ông Phan Thanh Phương)
3 2335/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (Ông Nguyễn Tiến Phương)
4 2299/QĐ-UBND 02/05/2019 QĐ v/v thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
5 1035/QĐ-UBND 29/04/2019 Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TNMT
6 1112/BC-UBND 23/04/2019 Báo cáo tiến độ thực hiện công nhận lại diện tích đát ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước 1980
7 042/BCĐ-NTM 23/04/2019 QĐ v/v thành lập tổ thẩm định phương án và dự toán xây dựng khu dân cư mẫu trên địa bàn huyện
8 863/QĐ-UBND 22/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai và bảo vệ trọng điểm các tuyến đê trong mùa lụt, bão năm 2019
9 2281/QĐ-UBND 19/04/2019 QĐ v/v thanh tra, kiểm tra liên ngành trong thàng hành động VSATTP
10 2237/QĐ-UBND 19/04/2019 QĐ v/v kiện toàn BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống văn hóa huyện
11 512/BC-UBND 18/04/2019 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATVS thực phẩm quý I
12 745/QĐ-UBND 15/04/2019 QĐ v/v thành lập Tiểu ban đảm bảo giao thông và TKCN trong phòng chống thiên tai năm 2019
13 676/QĐ-UBND 11/04/2019 QĐ v/v thành lập chốt kiểm dịch phòng, chống dịch bệnh động vật và dịch tả lợn Châu Phí năm 2019
14 979/UBND-BC 10/04/2019 BÁO CÁO Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Đức Thọ
15 860/BC-UBND 10/04/2019 BÁO CÁO Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường năm 2018
16 2156/QĐ-UBND 10/04/2019 Quyết định V/v thành lập đoàn kiểm tra năng suất
17 418/BC-UBND 08/04/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC quý I, nhiệm vụ quý II năm 2019
18 2107/QĐ-UBND 05/04/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách các hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu năm 2019
19 2085/QĐ-UBND 04/04/2019 QĐ v/v cử công chức thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 88 năm 2019
20 2092/QĐ-UBND 04/04/2019 QĐ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Đức Thủy nhiệm kỳ 2016 - 2021
21 2086/QĐ-UBND 04/04/2019 QĐ v/v phân bổ hóa chất tiêu độc khử trùng chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
22 01/HĐND 03/04/2019 QĐ v/v thành lập Đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn NTM
23 2066/QĐ-UBND 02/04/2019 QĐ v/v thành lập BCĐ xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp huyện Đức Thọ
24 788/BC-UBND 01/04/2019 BÁO CÁO Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014
25 số 1036/QĐ-UBND 28/03/2019 Thành lập đoàn kiểm tra công tác rà soát, đánh giá, phân loại Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018
26 số 945/QĐ-UBND 26/03/2019 Thành lập tổ phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên địa bàn toàn huyện
27 số 941/QQD-UBND 25/03/2019 Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững Đức Thọ giai đoạn 2016-2020
28 686/UBND-TN 22/03/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án và triển khai giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện
29 698/QĐ-UBND 19/03/2019 QĐ v/v giao chỉ tiêu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019
30 791/QĐ-UBND 18/03/2019 QĐ v/v bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ư DCGKHCN
  1 2 3 4 5 6
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH