Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 số 759/QĐ-UBND 14/03/2019 Kế hoạch làm đường giao thông , rãnh thoát nước trên hệ thống đường giao thông và cố hóa kênh mương nội đồng năm 2019 trên địa bàn huyện
2 697/QĐ-UBND 12/03/2019 QĐ ban hành Đề án phát triển CN, TTCN và làng nghề huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo
3 590/QĐ-UBND 11/03/2019 QĐ v/v kiện toàn Tổ giúp viện BCĐ ISO
4 659/QĐ-UBND 08/03/2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng BT, HTGPMB công trình: Chống quá tải và giảm tổn thất điện năng lưới điện huyện Đức Thọ
5 653/QĐ-UBND 08/03/2019 QĐ v/v cử công chức thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 87 năm 2019
6 0540/VBK 06/03/2019 QĐ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Đức Thọ năm 2019
7 530/QĐ-UBND 06/03/2019 QĐ v/v hỗ trợ kinh phí từ ngân sách huyện để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm truyền thanh
8 Số 589/QĐ-UBND 06/03/2019 Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại UBND huyện Đức Thọ
9 số 348/QĐ-UBND 31/01/2019 kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh
10 68/QĐ-UBND 18/01/2019 QĐ v/v Bổ nhiệm giám đốc Trung tâm HCC huyện
11 209/HĐND-TT 17/01/2019 QĐ v/v cấp kinh phí tặng quà cho các đối tượng BTXH có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
12 211/QĐ-UBND 17/01/2019 QĐ v/v phân bổ Vắc xin LMLM và hóa chất tiêu độc khử trùng
13 26/QĐ-UBND 17/01/2019 QĐ v/v thực hiện nhiệm vụ Q. giám đốc Trung tâm KHKT và BVCTVN huyện
14 117/QĐ-UBND 11/01/2019 QĐ v/v phân bổ, cấp kinh phí tặng quà cho Người cao tuổi dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
15 8/VBK 09/01/2019 QĐ v/v ban hành quy chế làm việc của Trung tâm VHTT huyện
16 55/QĐ-UBND 09/01/2019 QĐ v/v Thành lập BTC, Hội đồng trọng tài điều hành các giải thi đấu TT, VN
17 51/QĐ-UBND 08/01/2019 QĐ v/v Thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc
18 52/QĐ-UBND 08/01/2019 QĐ v/v gia hạn thời gian Đoàn liên ngành kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý giết mổ, kinh doanh, vận chuyển gia súc
19 6286/QĐ-UBND 28/12/2018 QĐ v/v phan bổ kinh phí truyền thông giảm nghèo
20 13/NQ-HĐND 25/12/2018 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2019
21 Số 749-QĐ/HU 25/12/2018 Quyết định V/v phân công cán bộ huyện dự sinh hoạt thường kỳ với các Chi bộ khối nồng thôn năm 2019
22 09/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
23 12/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư từ ngân sách năm 2019
24 14/NQ-HĐND 21/12/2018 Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
25 6156/QĐ-UBND 20/12/2018 QĐ v/v công nhận Danh hiệu thôn văn hóa, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2017 - 2018
26 6100/QĐ-UBND 13/12/2018 QĐ v/v cấp phát hàng vật tư phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và TKCN
27 3180/BC-UBND 11/12/2018 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28 5854/QĐ-UBND 11/12/2018 QĐ v/v thành lập BCĐ phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2018 - 2019
29 5857/QĐ-UBND 07/12/2018 QĐ v/v cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ CSXH không thuộc hộ nghèo quý 3/2018
30 5856/QĐ-UBND 07/12/2018 QĐ về việc cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quý III + IV năm 2018
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH