Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2617/QĐ-UBND 22/05/2019 QĐ v/v thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình đường dây và trạm biến áp 110KV Hồng Lĩnh
2 2572/QĐ-UBND 22/05/2019 QĐ v/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật BHXH
3 2537/QĐ-UBND 16/05/2019 QĐ v/v thành lập BCĐ công tác hành nghề dược trên địa bàn huyện
4 2538/QĐ-UBND 16/05/2019 QĐ v/v kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT
5 2526/QĐ-UBND 14/05/2019 QĐ v/v kiện toàn các chốt kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật tạm thời phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi
6 2451/QĐ-UBND 14/05/2019 QĐ v/v phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019
7 1095/HD-UBND 10/05/2019 Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết 129
8 2522/QĐ-UBND 10/05/2019 QĐ v/v thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra, rà soát đôn đốc thu ngân sách nhà nước
9 2519/QĐ-UBND 10/05/2019 QĐ v/v thành lập BCĐ bảo vệ bí mật nhà nước huyện
10 2485/QĐ-UBND 09/05/2019 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Đức Thọ
  1 2 3 4 5 6 7
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH