Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2460/QĐ-UBND 08/05/2019 QĐ v/v phê duyệt danh sách các hộ xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu đợt 2 năm 2019
2 2410/QĐ-UBND 04/05/2019 QĐ v/v kiện toàn hội đồng NVQS huyện Đức Thọ năm 2019
3 2339/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v Bổ nhiệm chức danh Phó chánh thanh tra huyện (Bà Trần Thị Hương)
4 2338/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (ông Phan Quốc Cường)
5 2337/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó thanh tra huyện (ông Nguyễn Minh Quyến)
6 2336/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (ông Phan Thanh Phương)
7 2335/QĐ-UBND 03/05/2019 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh Phó chánh Thanh tra huyện (Ông Nguyễn Tiến Phương)
8 2299/QĐ-UBND 02/05/2019 QĐ v/v thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020
9 1035/QĐ-UBND 29/04/2019 Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng TNMT
10 1112/BC-UBND 23/04/2019 Báo cáo tiến độ thực hiện công nhận lại diện tích đát ở cho các thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước 1980
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH