Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Văn bản HuyệnSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 5790/QĐ-UBND 05/12/2018 QĐ v/v công bố hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO
2 5697/QĐ-UBND 04/12/2018 QĐ v/v phê duyệt và công bố chỉ số CCHC năm 2018 của UBND các xã, thị trấn
3 5789/QĐ-UBND 04/12/2018 QĐ v/v phân bổ hạt giống lúa hỗ trợ sản xuất vụ Xuân 2019 cho các xã, thị trấn
4 5669/QĐ-UBND 04/12/2018 QĐ ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc TCVN ISO 9001:2005 tại huyện Đức Thọ
5 5705/QĐ-UBND 02/12/2018 QĐ ban hành chính sách chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO
6 5724/QĐ-UBND 29/11/2018 QĐ v/v kiện toàn tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý việc khai thác, kinh doanh cát trái phép trên địa bàn huyện
7 5745/QĐ-UBND 29/11/2018 QĐ v/v thu hồi GCN QSD đất ông Phạm hùng, thôn Thị Tứ, xã Đức Hòa
8 5678/QĐ-UBND 26/11/2018 QĐ v/v thành lập các tổ điều tra, khỏa sát thực trạng sử dụng đất nông nghiệp để làm cơ sở phục vụ cho xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện
9 3011/BC-UBND 23/11/2018 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 51/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh
10 5686 23/11/2018 QĐ ban hành mục tiêu chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO
11 5664/QĐ-UBND 22/11/2018 QĐ v/v thành lập Tổ nghiệm thu đường GTNT - GTNĐ, rãnh thoát nước và kênh mương cứng nội đồng năm 2018
12 5610/QĐ-UBND 21/11/2018 QĐ v/v thành lập tổ công tác Lễ Hội cam Hà Tĩnh
13 5308/QĐ-UBND 20/11/2018 QĐ v/v phân bổ nguồn hỗ trợ làm nhà ở cho người có công theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTG
14 5590/QĐ-UBND 19/11/2018 QĐ kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và XD phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
15 5591/QĐ-UBND 19/11/2018 QĐ v/v kiện toàn hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 huyện Đức Thọ
16 5488/QĐ-UBND 08/11/2018 QĐ v/v giao HTX môi trường Thị trấn quản lý, xử lý rác thải tại bãi rác Phượng Thành
17 3239/QĐ-UBND 07/11/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18 5475/QĐ-UBND 06/11/2018 QĐ v/v thành lập Tổ công tác đánh giá hiệu quả đề án phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt
19 5474/QĐ-UBND 06/11/2018 QĐ v/v thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất nông, lâm nghiệp tại xã Đức Dũng
20 5419/QĐ-UBND 05/11/2018 QĐ v/v thành lập Tổ công tác giải quyết đất đai của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn huyện Đức Thọ
21 5360/QĐ-UBND 30/10/2018 Ban hành chính sách khuyến khích thực hiện Đề án phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2018-2020
22 5373/QĐ-UBND 30/10/2018 Thành lập trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Đức Thọ
23 5523/QĐ-UBND 29/10/2018 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách BVMT năm 2018
24 5506/QĐ-UBND 25/10/2018 QĐ v/v Thành lập đoàn nghiệm thu, đánh giá xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu, khu dân cư mẫu theo Nghị quyết số 32
25 5438/QĐ-UBND 24/10/2018 QĐ về việc thành lập Hội đồng thẩm định kết quả chỉ số CCHC đối với UBND các xã, thị trấn
26 5427/QĐ-UBND 22/10/2018 QĐ về việc phê duyệt sản phẩm nông nghiệp chủ lực các xã (xã xem và in QĐ sản phẩm của xã mình)
27 Số 5345/QĐ-UBND 15/10/2018 Thành lập đoàn tham gia hội thi" tìm hiểu kiến thức về giáo dục đời sống gia đình" tĩnh Hà Tĩnh năm 2018
28 Số 4879/QĐ-UBND 02/10/2018 Ban hành Qui chế hoạt động của Cổng thông tin điện từ Huyện Đức Thọ
29 05/QĐ-HĐND 02/10/2018 Thành lập đoàn giám sát " về công tác quản lý Nhà nước trong hành nghề y dược trên địa bàn huyện"
30 Số 4669/QĐ-UBND 17/09/2018 Kiện toàn ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018
  2 3 4 5 6 7 8
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH