Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Xây dựng Đảng

Vận động bầu cử: Chủ động, sáng tạo, linh hoạt

Đăng ngày 12-05-2021 09:36
97 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Người ứng cử được tiếp cận rộng rãi với cử tri và bảo đảm bình đẳng giữa những người ứng cử bằng các hình thức phù hợp, không trái với quy định của pháp luật, không vi phạm những điều cấm trong vận động bầu cử.

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH