Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Công văn

Về việc góp ý hướng dẫn lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí chi thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều đối với các tuyến đê cấp IV và cấp V

Đăng ngày 18-05-2021 00:00
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH