Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Đức Thọ

Loading...
Trang chủ Văn bản chỉ đạo điều hành CCHC

Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020

Đăng ngày 12-05-2020 08:10
105 Lượt xem
Xem cỡ chữ

. . . . .
Loading the player...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH