Ngày 7/6/2017 xã Trung Lễ đón đoàn Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Trung lễ

Dự buổi làm việc có các đồng chí UVBTV phụ trách chỉ đạo xã, các phòng ban có liên quan. Có đồng chí: Võ Công Hàm Bí thư Huyện ủy- chủ tịch UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã làm chủ trì.

Đánh giá các tiêu chí theo Quyết định 73 của UBND Tĩnh năm 2017: xã Trung Lễ đạt 19/20 tiêu chí ( Trừ tiêu chí Chợ) Tuy nhiên rà soát và đánh giá theo Quyết định 05 cua UBND Tĩnh năm 2017 xã Trung Lễ đạt 10/20 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Y tế, Văn hóa và Quốc phòng và an ninh.

Tại buổi làm việc các thôn và BCĐ xây dựng NTM xã đã nêu lên một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí, một số tiêu chí cần nguồn vốn lớn. Trong khi đó nguồn ngân sách của xã còn gặp khó khăn khó thực hiện. Bên cạnh đó tư tưởng trông chờ ỷ lại vẫn còn khá lớn trong cộng đồng dân cư. Huy động sự đóng góp của người dân để thực hiện các tiêu chí còn gặp khó khăn.

Đồng chí Võ Công Hàm - Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM và Đồng chí:  Đặng Giang Trung - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu và kết luận buổi làm việc đồng chí nhấn mạnh: Việc xây dựng NTM là phải thường xuyên liên tục, xã cần dồn sức làm trước vào những tiêu chí dễ, không cần nguồn lực, biets huy động sức mạnh của nhân dân, phân công nhiệm vụ cụ thể, tỷ mỹ cho các thành viên phụ trách và các thôn xóm, đồng thời tuyên  truyền chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế nâng cao thu nhập, chú ý đến môi trường không để ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân...

Đồng chí bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ rõ một số viêc còn tồn tại trong thời gian qua đồng thời yêu cầu khắc phục và triển khai ngay các công việc theo khung kế khoạch, tính toán khối lượng công việc theo từng thôn, tổ công tác cần bám sát cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn các thôn, có báo cáo thường xuyên, có vấn đề vướng mắc cần thông tin kịp thời cho thường trực BCĐ huyện để tìm ra biện pháp tháo gỡ, bảo đãm xã Trung Lễ thực hiện toàn diện các tiêu chí đảm bảo về đích xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trước năm 2018.

Phan Thị Cẩm Giang- Văn hóa xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 47.545
    Online: 684