Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.021
  Online: 31