Quyết định số 7375/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưởng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 60.553
    Online: 83