XÃ LÂM TRUNG THỦY  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

        Xã Lâm Trung Thủy tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới các khu dân cư. Bổ sung pa nô áp phích, cọc treo cờ  tuyên truyền tại Thôn Trung Thành. Pa nô, áp phích , khẩu hiệu tuyên truyền, bảng tường, cổng nhà văn hóa, bảng biểu trong nhà văn hóa, đổ lề đường tại Thôn Hoa Ích Lâm, Tường Vân. Cắt tỉa hàng rào các trục đường thôn Ngọc Lâm. Bổ sung cọc treo cờ và điện ánh sáng tại thôn Trung Tiến

                                                                                                                  Phan Thị Cẩm Giang - Văn hóa xã hội


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 43.104
    Online: 40