Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Lâm Trung Thủy.

Để chuẩn bị tốt cho đoàn kiểm tra đánh giá của văn phòng nông thôn mới tỉnh về đánh giá khu dân cư mẫu, vườn mẫu, tuổi trẻ xã nhà đã tham gia chỉnh trang, quét dọn vệ sinh, phong quang các tuyến đường trên địa bàn toàn xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 42.123
    Online: 45