Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của Ban CHQS xã, công an xã và các ban ngành đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

 

Sáng ngày 16/8, xã Lâm Trung Thủy tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu  trong khu vực phòng thủ năm 2022.  Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày đêm ( ngày 16/8 – 17/8)

Diễn tập nội dung thực hiện các bước chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên trạng thái SSCĐ cao

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Lâm Trung Thủy trong khu vực phòng thủ năm 2022 tiến hành theo 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của  địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3: Ban CHQS xã tiến hành xử trí một số tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn; Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp với các lực lượng đánh địch tiến công vào địa bàn.

Ban Công an  xã Lâm trung Thủy  báo cáo kết quả chuyển trạng thái SSCĐ lên cao.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, quản lý, điều hành của UBND xã trong các tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu trong khu vực phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 29/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 60.542
    Online: 106