Để tiếp tục triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác  cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND xã, tăng cường áp dụng việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và Doanh nghiệp; UBND xã Lâm Trung Thủy xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình thứ Năm "Ngày không viết, không hẹn" trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện việc hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Cụ thể: 

Phụ lục:

THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

TẠI UBND XÃ LÂM TRUNG THỦY

(Kèm theo Kế hoạch số:23 /KH-UBND ngày 01/8/2023 của UBND xã Lâm Trung Thủy)

Số TT

Lĩnh vực

Thủ tục

Tỷ lệ %

Ghi chú

 

Tư pháp

 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

100%

 

 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

80%

 

Lưu ý: Các lĩnh vực giao chưa đạt 100%, ngoài kết quả đã đạt theo chỉ tiêu đã giao, bộ phận đó cố gắng đạt chỉ tiêu tối đa 100%.

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4

Thực hiện hình Thứ Năm "Ngày không viết, không hẹn" trong giải quyết TTHC thực hiện hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ TTHC trực tuyến

Số TT

Thời gian thực hiện

Thủ tục

Tỷ lệ %

Ghi chú

01

Ngày 10/8/2023

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

02

Ngày 17/8/2023

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

03

Ngày 24/8/2023

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

04

Ngày 31/82023

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.022
  Online: 32