Thực hiện chương trình công tác đoàn và phòng trào thanh niên năm 2023. Trong tuần BCH Đoàn xã đã tổ chức các phần việc.
* Tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 9 Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Cho các bạn đoàn viên - thanh niên trong địa bàn toàn xã Lâm Trung Thủy.
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học, đền thờ và văn bản
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang học
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang học
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang học và văn bản
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học và văn bản
 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  92 người đã bình chọn
  Thống kê: 103.043
  Online: 82