(Baohatinh.vn) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật.

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 968.219
Trong năm: 1.267.349
Trong tháng: 86.081
Trong tuần: 23.876
Trong ngày: 359
Online: 13