(Baohatinh.vn) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật.

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 623.951
Trong năm: 719.960
Trong tháng: 103.169
Trong tuần: 27.166
Trong ngày: 1.698
Online: 6