(Baohatinh.vn) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật.

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 317.422
Trong năm: 290.105
Trong tháng: 128.532
Trong tuần: 41.395
Trong ngày: 3.694
Online: 80