Chiều 08/9, UBND huyện Đức Thọ tổ chức tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Toàn ban chỉ đạo và tổ giúp việc Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 tham gia tập huấn. Ở các điểm cầu 16 xã, thị trấn gồm Trưởng, phó ban chỉ đạo Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, công chức Lao động – TBXH, UBMTTQ, rà soát viên tại thôn xóm, tổ dân phố.

Đồng chí Lê Đình Hải - chuyên viên phòng bảo trợ xã hội Sở LĐ – TBXH trực tiếp lên lớp tập huấn.

Các đại biểu được chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội Sở LĐ – TBXH Lê Đình Hải, truyền đạt các văn bản về  quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025; Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại, xác định thu nhập của những đối tượng nói trên do Bộ LĐ – TBXH ban hành. Về thời gian rà soát, cấp xã hoàn thành và tổng hợp báo cáo trước ngày 28/10/2021, cấp huyện trước ngày 15/11/2021. Quy trình rà soát được tiến hành tuần tự: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình; Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; Niêm yết, thông báo công khai; Báo cáo, xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo.

Phát biểu chỉ đạo tập huấn, đồng chí Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện – Phó ban chỉ đạo Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp giai đoạn 2022-2025 lưu ý: hội nghị tập huấn nhằm giúp các địa phương rà soát, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, làm cơ sở để thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững và đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Vì vậy trong quá trình điều tra, các xã, thị trấn cần rà soát, đánh giá đúng thực chất tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình ở địa phương. Các bước rà soát phải thực hiện theo đúng quy trình; đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 317.563
  Trong năm: 290.272
  Trong tháng: 128.532
  Trong tuần: 41.395
  Trong ngày: 3.861
  Online: 109