Sáng ngày 8/8, Đoàn thanh tra của UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thanh tra công vụ năm 2022 của UBND tỉnh đối với UBND huyện Đức Thọ và một số đơn vị trực thuộc.

 Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng đoàn thanh tra Mai Trường Sinh và  Bí Thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn chủ trì hội nghị công bố.
Các đại biểu về dự Hội nghị công bố quyết định thanh tra công vụ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng đoàn thanh tra Mai Trường Sinh đã công bố Quyết định thanh tra công vụ số 591 /QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh thanh tra công vụ tại UBND huyện Đức Thọ và một số đơn vị trực thuộc 

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng đoàn thanh tra Mai Trường Sinh đã công bố Quyết định thanh tra công vụ số 591 /QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh thanh tra công vụ tại UBND huyện Đức Thọ và một số đơn vị trực thuộc về việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bổ nhiệm người giữ chức chức vụ lãnh đạo quản lý, sử dụng biên chế, tiền lương và chế độ, chính sách, đào tạo bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, đánh giá, phân loại, lập và lưu trữ hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ và công chức cấp xã, lao động hợp đồng; thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh tra kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó trưởng đoàn thanh tra Mai Trường Sinh cũng nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn và thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; thông qua lịch làm việc của Đoàn thanh tra với UBND huyện và một số đơn vị trực thuộc; đồng thời đề nghị UBND huyện Đức Thọ và các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ Nguyễn Ngọc Tuấn báo cáo Đoàn thanh tra kết quả thực hiện các quy định của pháp luật theo các nội dung của Quyết định thanh tra của UBND tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Trần Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện  đánh giá cao sự cần thiết của công tác thanh tra công vụ, qua đó giúp huyện tháo gỡ những tồn tại, hạn chế để  thực hiện công vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Đồng chí giao Cơ quan Tổ chức – Nội vụ  là cơ quan thường trực, làm cầu nối giữa UBND huyện và Đoàn thanh tra, bảo đảm những điều kiện thuận lợi để đoàn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; các đơn vị, địa phương trong diện thanh tra chuẩn bị đầy đủ tài liệu theo yêu cầu, bố trí đúng thành phần báo cáo giải trình, chấp hành đúng thời gian để công tác thanh tra đạt hiệu quả cao nhất.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.184.543
  Trong năm: 1.344.794
  Trong tháng: 142.581
  Trong tuần: 27.702
  Trong ngày: 413
  Online: 65