Chiều 15/3, UBND huyện Đức Thọ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất, công nhận, công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980.

Đại diện Sở TN-MT, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức, các phòng, ban, ngành cùng tham dự.

Đ/c Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai là lĩnh vực rất quan trọng; việc cấp giấy CNQSD đất không chỉ là quyền lợi, nghĩa vụ của người dân mà còn là công cụ phục vụ công tác QLNN về đất đai. Đồng chí đề nghị các đại biểu trách nhiệm, tích cực trao đổi chi tiết, cụ thể về các vấn đề phát sinh, tồn đọng ở cơ sở để được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải quyết. Sau tập huấn, các xã, thị trấn triển khai đến tận thôn xóm, thông báo rõ trên hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân được biết, đảm bảo công tác rà soát, hướng dẫn xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD, công nhận, công nhận lại đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.

Đ/c Lê Văn Hòa, Quyền Trưởng phòng Đất đai 1, Sở TN-MT triển khai các nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được cán bộ Phòng Đất đai 1, Sở TN-MT truyền đạt các chuyên đề, nội dung trọng tâm gồm: Hướng dẫn công tác rà soát, kê khai các thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất, công nhận, công nhận lại quyền sử dụng đất ở trước ngày 18/12/1980; Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy CNQSD đất, công nhận, công nhận lại quyền sử dụng đất ở trước ngày 18/12/1980 cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; Hướng dẫn, làm rõ một số nội dung đấu giá đất công ích theo Điều 132, Luật đất đai...

Chuyên viên phòng Đất đai 1, Sở TN-MT trao đổi những tồn tại, vướng mắc trong quản lý đất đai tại cơ sở.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý đất đai và đưa ra nhiều giải pháp, phương hướng giải quyết theo quy định pháp luật.

Thông qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về đất đai, công chức địa chính cấp xã hiểu rõ, nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác QLNN về đất đai. Từ đó, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, thực tiễn tồn tại ở cơ sở góp phần hạn chế thấp nhất việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.520.237
  Trong năm: 1.342.928
  Trong tháng: 113.719
  Trong tuần: 28.627
  Trong ngày: 1.464
  Online: 24