Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, đến nay, huyện Đức Thọ có 10/32 tiêu chí đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu có thể đạt và 7 chỉ tiêu khó đạt.

Chiều ngày 18/5, UBND huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị soát xét các tiêu chí kinh tế - xã hội giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX.

Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức và Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 28/9/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, huyện Đức Thọ đã ban hành các chính sách, kế hoạch thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức báo cáo kết quả thực hiện đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước giữa nhiệm kỳ 2021-2025; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch nhà nước những năm còn lại.

Về xây dựng huyện NTM nâng cao đến nay có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn, còn 6/9 tiêu chí chưa đạt gồm Quy hoạch, giao thông, y tế-văn hóa-giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Ông Nguyễn Đình Chiểu, Chủ tịch UBND xã Đức Lạng: Sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, do điều kiện đầu ra sản phẩm khó khăn, bởi vậy hiện nay  xã Đức Lạng tiếp cận các chính sách, phát huy tiềm năng lợi thế để tập trung xây dựng các mô hình,, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhằm tăng giá trị trên đơn vị diện tích.

Xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu: Đến nay toàn huyện có 1 xã NTM kiểu mẫu, 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Dự kiến đến 30/6/2023 có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Xây dựng Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh có 2/9 tiêu chí đạt chuẩn, còn 7/9 tiêu chí chưa đạt.

Xây dựng khu dân cư mẫu: giai đoạn 2020-2023 có thêm 57 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, toàn huyện có 119/142 khu dân cư mẫu đạt chuẩn, tỷ lệ 83,8%.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm có thêm 16 sản phẩm OCOP, đến nay toàn huyện có 23 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3,4 sao. Giai đoạn 2020-2023 huyện huy động được trên 1.048 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp 157,9 tỷ đồng, con em xa quê, nguồn khác 29,6 tỷ đồng. Nâng cấp làm mới 35,1 km kênh mương cứng nội đồng, xây dựng 82,47 km GTNT, GTNĐ;  tổ chức phá bờ thuở nhỏ hình thành ô thưở lớn với tổng diện tích 530 ha.

Giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt 105,5 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất CN-TTCN đến 30/5/2023 dự ước đạt 2.047 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.212 tỷ đồng.Giá trị XDCB năm 2022 đạt 296 tỷ đồng đạt 106,3% KH. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt 334 tỷ đồng, đạt 186%KH.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trịnh Hồng Mạnh: Ngành phấn đấu xây dựng các trường học trên địa bàn đạt chuẩn mức độ 2 vào cuối năm 2025.

Thực hiện tốt công tác GPMB tại các dự án trọng điểm như: Đường cao tốc Bắc Nam, Cụm công nghiệp huyện,... Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm thực hiện. Năm học 202-2021,2021-2022 có 4 em học sinh giỏi Quốc gia, 524 em giỏi cấp tỉnh, 27 giáo viên được công nhân giáo viên giỏi tỉnh. Triển khai xây mới 1 nhà văn hóa xã, 2 nhà văn hóa thôn, 6 điểm vui chơi giải trí người già và trẻ em. Ra mắt 6 ngôi nhà trí tuệ tại nhà văn hóa thôn. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 94,6%. Hỗ trợ  xây dựng 6 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ;   nhà ở cho 24 hộ dân vạn chài, xã Quang Vĩnh; 315 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai.

Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu rõ những khó khăn vướng mắc và bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu trong những năm còn lại của nhiệm kỳ, tập trung vào 7/32 chỉ tiêu khó có thể đạt như: Thu nhâp bình quân đầu người, giá trị sản xuất /ha; Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ người tham gia BHXH, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4,...

Với mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025, Thị trấn Đức Thọ đạt đô thị văn minh, huyện Đức Thọ đề 08 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện: Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng NTM,  đô thị văn minh; Cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách đồng bộ, toàn diện gắn với nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và theo hướng mỗi xã một sản phẩm; Phát triển TTCN và làng nghê, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh trong hoạt động thương mại-dịch vụ; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên-môi trường; Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, huy động tối đa sử dụng hiệu quả các nguồn lực; Đổi mới nâng cao chất lượng tư pháp, thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng; Giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức đề nghị các đồng chí BTV Huyện ủy, thành viên đoàn công tác chỉ đạo các xã, thị trấn cần bám sát, chỉ rõ các nguyên nhân, khó khăn, tồn tại hạn chế, các chỉ tiêu đạt thấp đề có giải pháp tháo gỡ. Tập trung công tác thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân. Chỉ đạo các địa phương triển khai gieo cấy vụ hè thu đúng tiến độ, cơ cấu giống đảm bảo chất lượng.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.339.861
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.133
  Online: 68