Chiều ngày 19/5, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị nghe và góp ý dự thảo Đề án tích tụ ruộng đất giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trưởng phòng NNPTNT Nghiêm Sỹ Đông thông qua dự thảo đề án.

Dự thảo Đề án tích tụ ruộng đất giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn; thực trạng người dân bỏ hoang ruộng, trả ruộng; kết quả thực hiện phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn; kết quả thực hiện tích tụ ruộng đất sản xuất. Đề án nêu rõ hiện trên địa bàn huyện có trên 21 ngàn hộ sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích sản xuất 7477 ha. Trên đất lúa đã có 32 tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi, thu gom, tích tụ với tổng diện tích trên 105 ha đối với đất ruộng lúa, đất màu và nuôi trồng thủy sản. Có 11 xã, thị trấn triển khai phá bờ thửa nhỏ, hình thành cánh đồng lớn với 356 ha, hình thành 174 thửa.

Mục tiêu của Đề án nhằm tập trung, tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu lớn, vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa tập trung; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các thành phần kinh tế khác đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hóa, áp dụng công nghệ cao...Đề án cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể: giai đoạn 2023 – 2025, tích tụ ruộng đất với diện tích 2887 ha; giai đoạn 2026 – 2030, mỗi năm tích tụ từ 200 – 300 ha.

Chủ nhiệm HTX Đại Thành ( Trường Sơn ) Lê Anh Sơn

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu kỹ chính sách, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình thực hiện việc dồn đổi, tích tụ ruộng đất. Nên hỗ trợ cải tạo ruộng vùng cao cưỡng, và thấp trũng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tiến tới thuận lợi trong chuyển đổi. Việc vận động nông dân dồn đổi ruộng nên tổ chức làm điểm ở một số đơn vị sau đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức kết luận

Sau khi nghe các ý kiến, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức kết luận:  Việc ban hành và tổ chức thực hiện Đề án là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước nhằm CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn. Từ đó nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Phó chủ tịch UBND huyện giao các Phòng: TNMT; NN – PTNT tiếp thu, chỉnh sửa sớm hoàn thiện Đề án. Các xã được chỉ đạo làm điểm trong năm nay đó là Trường Sơn, Tùng Ảnh, Bùi La Nhân rà soát lại thực trạng ruộng đất, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.348.346
  Trong năm: 1.458.308
  Trong tháng: 138.822
  Trong tuần: 36.724
  Trong ngày: 3.749
  Online: 49