Thời gian tới, Huyện Đức Thọ sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và thực hiện hiệu quả các cuộc đối thoại với nhân dân.

.

Chiều 24/5, Huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657 QĐ-TU ngày 4/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. ( Trong ảnh Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện Đăng Giang Trung đặt vấn đề khai mạc hội nghị )

Đ/c Nguyễn Đình Hải-UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáoTỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ; Sở GD-ĐT; ở huyện có các đ/c: Bí thư thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng;Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức; các đồng chí UVBTV Huyện ủy cùng tham dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung;Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Lê Văn và Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đường Thị Phú chủ trì hội nghị.

Với quan điểm “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”. Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế nhưng dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các ban, ngành và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, GD&ĐT Đức Thọ đã đạt được những kết quả quan trọng.

Các đại biểu theo dõi phóng sự báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của BCH TW Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Đến nay, toàn huyện có 49/ 58 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 84,5%, trong đó có 20/49 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt tỷ lệ 40,8%. Các trường học tích cực, chủ động thực hiện đổi mới 

GD&ĐT với các nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng kịp thời các điều kiện đảm bảo, thiết yếu, căn bản cho việc thực hiện chương trình SGK mới 2018 trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục.

Phòng GD&ĐT đã đẩy mạnh công tác tham mưu, triển khai thực hiện đổi mới các yếu tố cơ bản của giáo dục như: tư duy, mục tiêu, hệ thống, chương trình, nội dung, phương pháp, chính sách, cơ chế và các điều kiện đảm bảo. Tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục.Quan tâm tinh giản thời lượng học lí thuyết, tăng thời lượng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Công tác xây dựng Đảng trong các trường học được quan tâm chỉ đạo kịp thời nên số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên được kết nạp Đảng ngày càng tăng.

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo; giáo dục phổ thông chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn được nâng lên; giáo dục thường xuyên có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Bùi Ngọc Nhật, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Đức Thọ công tác lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cơ bản đảm bảo cả số lượng và chất lượng; phần đa là đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm, phẩm chất, chính trị, đạo đức tốt; giỏi về chuyên môn, vững vàng về tay nghề, nghiệp vụ.

Ông Trịnh Hồng Mạnh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đức Thọ chia sẻ những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết 29.

Thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, từ năm 2018 đến nay, toàn huyện đã tổ chức 157 cuộc đối thoại theo định kỳ, trong đó cấp huyện 32 cuộc, cấp xã 145 cuộc  với 13.500 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân tham dự, có 1.744lượt ý kiến của Nhân dân phát biểu trực tiếp (Trong đó, có 123 ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền cấp huyện, có 1.621ý kiến liên quan về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp xã). 

Đ/c Đường Thị Phú, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657 QĐ-TU ngày 4/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về “Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.

Tại các cuộc đối thoại, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tích cực lắng nghe, trao đổi, trả lời, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Qua đó đã góp phần hạn chế số vụ khiếu kiện, tố cáo vượt cấp, tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển KT-XH địa phương, tạo thêm niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh tham gia các ý kiến trong công tác tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và giải quyết ý kiến, kiến nghị sau đối thoại.

Phát biểu tại hội nghị, UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị huyện Đức Thọ tiếp tục quyết liệt trong thực hiện các Nghị quyết của TW, của Tỉnh, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng đề nghị: Quan tâm phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo trong đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tiếp tục sắp xếp hệ thống trường học một cách khách quan, phù hợp thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả việc huy động các nguồn lực xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục...theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Đầu tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trung tâm GDNN&GDTX, các trung tâm hỗ trợ cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân được học mọi lúc, mọi nơi khi có nhu cầu và đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập... 

Đối với việc thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đối thoại; phát huy vai trò của Nhân dân trong giám sát, kiểm tra đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nắm bắt tốt tình hình, dư luận trong Nhân dân để từ đó tham mưu cấp ủy các nội dung đối thoại phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải và Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng trao tặng Giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức trao Giấy khen cho 5 tập thể có thành tích trong thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU.

Dịp này, Huyện ủy Đức Thọ đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và 5 tập thể có thành tích trong thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.679.793
  Trong năm: 1.335.669
  Trong tháng: 101.788
  Trong tuần: 32.618
  Trong ngày: 7.639
  Online: 87