SƠ KẾT 3 NĂM THựC HIỆN ĐỀ ÁN " ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020"

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

 

Sáng ngày 11/01/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; tổng kết công tác khuyến học năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 – 2020 theo Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính Phủ. Các Đ/c Trần Hoài Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện đề án 281 của huyện; Trịnh Hồng Mạnh – Trưởng phòng GDĐT huyện; Phạm Thị Hồng Vân - Chủ tịch hội Khuyến học huyện chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Phong trào học tập, khuyến khọc khuyến tài ở Đức Thọ đã có bước phát triển rõ nét và đi vào chiều sâu. Năm 2018 toàn huyện có 26133 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt tỉ lễ 82%, 487 dòng họ học tập, 120/155 khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập. 28/28 xã thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng và đã hoạt động hiệu quả, thiết thực, phục vụ tốt nhu cầu học tập, tìm hiểu nâng cao kiến thức cho các tầng lớp nhân dân. Riêng năm 2018 các trung tâm học tập cộng đồng đã mở được 220 lớp với trên 26 350 lượt người học, nội dung chủ yếu về chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tin học…

Thầy giáo Trịnh Hồng Mạnh – Trưởng phòng GDĐT huyện báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án

 

Đ/c Phạm Thị Hồng Vân - Chủ tịch hội Khuyến học huyện báo cáo tổng kết công tác khuyến học năm 2018

Tổng quỹ hội khuyến học toàn huyện đến nay đã huy động được 4 tỷ 512 triệu đồng, đã trích thưởng cho 10136 lượt giáo viên, học sinh với số tiền 3,5 tỷ đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, dòng họ làm tốt và đã khuyến khích, động viên kịp thời phong trào dạy tốt, học tốt trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức kết luận hội nghị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, xây dựng chương trình hành động nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng trong các năm 2019, 2020". Phương hướng nhiệm vụ công tác khuyến học, khuyến tài năm 2019.

8 xã được UBND huyện trao Quyết định công nhận “ Cộng đồng học tập”

Các cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao kỷ niệm chương

Nhân dịp này, UBND huyện đã biểu dương 25 tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và trao quyết định công nhận “ Cộng đồng học tập” cho 8 địa phương, đơn vị. Trung ương hội khuyến học tặng kỷ niệm chương cho 7 cá nhân, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân; 5 tập thể và cá nhân được hội khuyến học tỉnh tặng giấy khen./.

                                                                        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 27.054
    Online: 88