Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao trong 6 tháng còn lại của năm 2022, là nhiệm vụ trọng tâm mà xã Tân Dân đề ra tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa II.

Sáng ngày 6/7, HĐND xã Tân Dân khóa II  nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và  bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Tiến Thắng( người ngồi ngoài cùng bên trái), cùng các đồng chí trong  Đoàn công tác phụ trách xã Tân Dân tham dự.

Ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dân khai mạc kỳ họp.

6 tháng đầu năm, xã Tân Dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng khung kế hoạch  các tiêu chí xã nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tại 3 thôn Đồng Vịnh, Thịnh Cường và Long Sơn. Xây dựng 1.150m đường GTNT, GTNĐ, làm mới 398m mương thoát thải, 386m bồn hoa, 2.490m bờ rào xanh, mở rộng 503m lề đường, nâng cấp 200 m đường điện chiếu sáng, chỉnh trang 42 vườn hộ, cải tạo 15 vườn tạp. Vận động nhân dân hiến 280m2 đất, hơn 222 m2 tường rào ,mái che,  nhiều cây ăn quả có giá trị để mở rộng đường,  nâng cấp một số hạng mục tại nhà văn hóa thôn, hoàn thành và đưa vào hoạt động mô hình ngôi nhà trí tuệ tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Đồng Vịnh. Khởi công xây dựng nhà văn hóa đa chức năng xã.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Dân báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

Tổng thu ngân sách trên 7,98 tỷ đồng đạt 34,2% kế hoạch. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, Quốc phòng - An ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, HĐND xã Tân Dân thông qua các báo cáo, tờ trình, tổng hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực xây dựng NTM, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự,...

Trưởng công an xã Tân Dân Trần Quang Dũng báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

6 tháng cuối năm năm 2022, Tân Dân tập trung chỉ đạo xã đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao,  3 khu dân cư đạt 10/10 tiêu chí NTM kiểu mẫu, xây dựng 6 mô hình vừa và nhỏ, 2 doanh nghiệp, thu nhập bình quân đạt 42,6 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu thu ngân sách đúng, đủ theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

 

ductho.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 106.661
Online: 91