Di tích và danh thắng

 • Đền thờ Nguyễn Biểu: Di tích thuộc xã Yên Hồ, đền được xây dựng vào thời nhà Lê để tưởng nhớ công lao của Nguyễn Biểu.
 • Mộ Phan Đình Phùng tại xã Tùng Ảnh
 • Nhà thờ Phan Đình Phùng tại xã Tùng Ảnh: Di tích lịch sử văn hóa quốc gia (2007).
 • Khu lưu niệm Trần Phú ở xã Tùng Ảnh: Khu lưu niệm danh nhân lịch sử cách mạng.
 • Nhà thờ và mộ Lê Bôi ở xã Tùng Ảnh: Danh nhân lịch sử thế kỷ 15
 • Đền Cả Du Đồng ở xã Đức Đồng: Di tích kiến trúc thế kỷ 15.
 • Chùa Am ở xã Đức Hoà ( nay là xã Hòa Lạc): Di tích kiến trúc thế kỷ 15.
 • Chùa Tiên Lữ, Đên Quan Sơn - xã Tân Dân: Di tích LSVH.
 • Rú 30 - xã Tân Dân.
 • Đền thờ Ngô Thị Ngọc Dao ở xã Đức Thịnh: Danh nhân lịch sử thế kỷ 15.
 • Đền Voi Mép ở xã Đức Thủy: Di tích kiến trúc thế kỷ 15.
 • Đền thờ Trần Duy ở xã Đức Châu: Danh nhân lịch sử thế kỷ 16
 • Nhà thờ Bùi Dương Lịch ở xã Tùng Ảnh: Danh nhân lịch sử - văn hóa thế kỷ 18
 • Nhà thờ Lê Ninh và họ Lê ở xã Trung Lễ Lưu trữ 2014-01-12 tại Wayback Machine: Danh nhân lịch sử thế kỷ 19
 • Đền Thái Yên ở xã Thái yên
 • Đền Đinh Lễ: ở xã Tùng Ảnh {Quyết định số: 03/2006/QĐ-BVHTT}.
 • Nhà thờ Hoàng Trừng ở xã Đức Nhân
 • Chùa Vền ở xã Đức Tùng
 • Chùa Phượng Tường ở xã Trường Sơn
 • Chùa Hoa Lâm ở xã Đức Lâm
 • Thắng cảnh núi Tùng LĩnhSông La và bến Tam Soa, cầu Linh Cảm
 • Cầu Cố Bá ở Đức Lạc, Đền chợ nướt ở Bình Minh Đức Lạc
 • Đền Kim Nghê tại thôn Hà Cát, xã Đức lạng
 • Đền Cả tại xã Đức Xá
 • Đền Thờ Thánh Mẫu Thượng Thiên ở Đông xá xã Hoà Lạc
 • Đền Tượng Lĩnh xã Hoà Lạc
 • Đền quanh xã Hoà Lạc
 

 

 

Đánh giá: 

lượt đánh giá: 0, trung bình: 0.00


 
 
 

ductho,hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
 Bình chọn
Thống kê: 106.659
Online: 65